Příprava na zimu je výhra - pravidla soutěže

Příprava na zimu je výhra - pravidla soutěže

Soutěž o tři ceny
Všeobecná pravidla soutěže pro rok 2023

1. Místo a termín konání soutěže
Soutěž bude probíhat v období od 4.09.2023 do konce 31.10.2023 ne e-shopu firmy CDP IVORY s.r.o.

2. Seznam cen
1. cena Apple iPhone 14 Plus 128 GB Blue
2. cena PlayStation 5
3. cena NESPRESSO De'Longhi Inissia Black

3. Účastník soutěže

  • Účastníkem soutěže, probíhající na e-shopu firmy CDP IVORY s.r.o. se stává ten, kdo:
    nakoupí ekopaliva (brikety, pelety) v e-shopu na internetových stránkách www.cdp.cz v období od 4.09.2023 do 31. 10. a bude zaregistrován na e-shopu.
  • O vyplněním osobních údajů při přihlášení na e-shopu udělí souhlas: - se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a emailů společností CDP IVORY s.r.o.
  • Účastník uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a emailů společností CDP IVORY s.r.o. po vyplnění osobních údajů při registraci na e-shop.

4. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost CDP IVORY s.r.o., provozovna U Slovanky 1388/5, 182 00 Praha 8-Libeň, IČ: 24277185

5. Vyhodnocení a slosování soutěže
Slosování soutěže ze všech nově zaregistrovaných zákazníků a již registrovaných zákazníků, kteří zakoupili palivo v délce trvání od 4.9. 2023 do 31. 10. 2023, proběhne v sídle společnosti CDP IVORY s.r.o. Praha 8, za účasti vedení společnosti CDP IVORY s.r.o. Termín bude v dostatečném předstihu zveřejněn. O vyhodnocení a slosování soutěže bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: jména zaměstnanců organizátora a osob, které provedli slosování, datum slosování, jméno výherce hlavní výhry a seznam výherců vedlejších cen.
Seznam výherců bude zveřejněn na webových stránkách společnosti CDP IVORY s.r.o. www.cdp.cz.


6. Předání výhry
Výherci budou kontaktováni telefonicky na čísle uvedeném v registračním formuláři zákazníka. Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, které bylo zaregistrováno. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře a podmínkách předání informovat telefonicky, SMS a emailem. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailu nebo čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti výherce na mobilním čísle anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora.
Výhra bude předána výherci osobně v dohodnutém termínu a čase. Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem předávacího protokolu. Pokud si výherce cenu nepřevezme do 30 dnů od oznámení výhry, bude vylosován nový výherce.


7. Další podmínky soutěže
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.


8. Osobní údaje
Vyplněním registračního formuláře vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie a audio a video nahrávky účastníka, které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch Organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.
Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.


9. Pravidla
Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.cdp.cz.

 

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies